1/6

Nyheter

Eppens Arkitektur grundades 1989 och är baserat på Kungsholmen i Stockholm. Vi är idag 5 medarbetare.

 

Vi har en medveten strävan att arbeta med många olika sorters projekt: kontoret har erfarenhet från nybyggnation av kommersiella fastigheter, privata villor, fritidshus och industribyggnader samt stor kunskap om till- och ombyggnation av kulturhistoriskt känsliga miljöer. Detta arbetssätt skapar en korsbefruktning som berikar de olika projekten.

Nya Verksamhetskvarter

 

Vi ritar ett förslag på verksamhetskvarter i Riksby norr om Stockholm tillsammans med Sagax och Stockholm stad.

20200630

Japanskt spa på ombyggd vind

I Vasastan ritar vi på en ombyggnad av en vind med spaavdelning.

20200628

Inredning för huvudkontor

 

Vi utformar koncept och inredning för Dahls nya huvudkontor i Bromma.

20200625

Nytt huvudkontor och yrkesbutiker

 

Byggandet fortsätter i Ulvsunda för 20 000 m² huvudkontor för Dahl, Sveriges ledande handelsföretag inom VVS-industrin, samt professionella butiker för deras dotterbolag Bevego och Optimera.

20200205

Nytt kafferosteri Arvid Nordquist

Vi arbetar med ett förslag för ett kafferosteri med huvudkontor för Arvid Nordquist i samarbete med Sagax.

20190926

Fritidshus på Tynningö

 

På en obebyggd Sjötomt med sydost läge har vi ritat ett modernt fritidshus inspirerat av ett traditionellt hus med träspånsfasad.

20200129

Ombyggnad av villa i Österåker

På en tomt med sjöutsikt ritar vi en ombyggnad och tillbyggnad av villa. 

20190901

Industrilokal i Nykvarn

 

Vi ritar en ny ljus och luftig industrilokal i Nykvarn.

20190905

Vindtunnel koncept.

Vi har för Inclineds räkning gjort flera förslag på hur konceptet lutande vindtunnlar för friflygning kan utvecklas.

Beställare: Inclined AB

20181001

Förslag på verksamhetskvarter

Vi har fått i uppdrag att utveckla nya  verksamhetskvarter i Riksby tillsammans med Sagax och Stockholm Stad som en del av en ny stadsplan med bostäder, parker och framtida förbindelser till angränsande områden i Bromma

20181015

Ny pergola Villa Lännersta

Beställare: Privat

20180419

Industrilokaler i Upplands-Bro

Vi arbetar tillsammans med vår beställare för att ta fram en rationell modulbaserad typhall.

 

Beställare: GSCC

20180528

Ekoby i Roslagen

 

Vi gör en skissutredning för en ambitiös beställare med stora markytor i Roslagen. Förslaget är en ny ekologisk villabebygglese grupperad  kring en bygata.

Beställare: 4SProperties

20171221