1/6

Nyheter

Eppens Arkitektur grundades 1989 och är baserat på Kungsholmen i Stockholm. Vi är idag 5 medarbetare.

 

Vi har en medveten strävan att arbeta med många olika sorters projekt: kontoret har erfarenhet från nybyggnation av kommersiella fastigheter, privata villor, fritidshus och industribyggnader samt stor kunskap om till- och ombyggnation av kulturhistoriskt känsliga miljöer. Detta arbetssätt skapar en korsbefruktning som berikar de olika projekten.

Nytt huvudkontor och yrkesbutiker

 

Byggandet fortsätter i Ulvsunda för 20 000 m² huvudkontor för Dahl, Sveriges ledande handelsföretag inom VVS-industrin, samt professionella butiker för deras dotterbolag Bevego och Optimera.

20200205

Nytt kafferosteri Arvid Nordquist

Vi arbetar med ett förslag för ett kafferosteri med huvudkontor för Arvid Nordquist i samarbete med Sagax.

20190926

Fritidshus på Tynningö

 

På en obebyggd Sjötomt med sydost läge har vi ritat ett modernt fritidshus inspirerat av ett traditionellt hus med träspånsfasad.

20200129

Industrilokal i Nykvarn

 

Vi ritar en ny ljus och luftig industrilokal i Nykvarn.

20190905

Ombyggnad av villa i Österåker

På en tomt med sjöutsikt ritar vi en ombyggnad och tillbyggnad av villa. 

20190901

Förslag på verksamhetskvarter

Vi har fått i uppdrag att utveckla nya  verksamhetskvarter i Riksby tillsammans med Sagax och Stockholm Stad som en del av en ny stadsplan med bostäder, parker och framtida förbindelser till angränsande områden i Bromma

20181015

Vindtunnel koncept.

Vi har för Inclineds räkning gjort flera förslag på hur konceptet lutande vindtunnlar för friflygning kan utvecklas.

Beställare: Inclined AB

20181001

Industrilokaler i Upplands-Bro

Vi arbetar tillsammans med vår beställare för att ta fram en rationell modulbaserad typhall.

 

Beställare: GSCC

20180528

Ekoby i Roslagen

 

Vi gör en skissutredning för en ambitiös beställare med stora markytor i Roslagen. Förslaget är en ny ekologisk villabebygglese grupperad  kring en bygata.

Beställare: 4SProperties

20171221