Ekonomibyggnad med timmerstomme

Vi har ritat och projekterat återuppbyggnaden av en ekonomibyggnad med traditionell timmerkonstruktion, som nu börjat uppföras på en tomt i Stockholmsområdet.