top of page

Yoga Center Lima

1987

Lima, Peru

På en obebyggd tomtmark utanför Lima planerades detta yoga center. Mot gatan vetter ett café och en butik, kring gården bibliotek och barnverksamhet, och på det övre planet ryms yogalokaler, takterrasser och en mindre studio. Planlösningen är organiserad som en mandalafigur: en inre gård med grönska och en damm, samt öppningar åt olika väderstreck.


Beställare: Carlos Santiago, Yogalärare

bottom of page