top of page

Riksby

Verksamhetskvarter

2018

Stockholm

46 950 

Vi har ritat ett förslag på verksamhetskvarter som integrerar lättindustri i staden. Multifunktionsbyggnader bildar en långsträckt och sammanhållen ryggrad där de kontinuerliga volymerna utgör en effektiv bullerskärm. Varierande funktioner inom byggnaderna, såsom handel, kontor, stormarknad och lätt industri, bidrar med aktivitet till stadsrummen.

Beställare: AB Sagax.

bottom of page