top of page

Verkmästaren 4

2020

Stockholm

Projektet innefattar ombyggnad och tillbyggnad av befintlig fastigheten där Arvid Nordquist huserar idag. En del av byggnaden kommer att rivas för att lämna plats för kontor och industri/handel som harmoniserar med Solna Business Parks nya karaktär samt Mälarbanans nya stationsbyggnad.

Beställare: Sagax

bottom of page