top of page

Riksby

2020 -

Bromma

Till första etappen i utvecklingen av en ny stadsdel i Riksby i Bromma ritar vi på detaljplanunderlag för nya verksamhetskvarter.   

Beställare: AB Sagax 

bottom of page