top of page

Vindtunnel-koncept

Vi har för Inclineds räkning gjort flera förslag på hur konceptet lutande vindtunnlar för friflygning kan utvecklas.


Comments


bottom of page