top of page

Ekoby i Roslagen

Vi gör en skissutredning för en ambitiös beställare med stora markytor i Roslagen. Förslaget är en ny ekologisk villabebygglese grupperad kring en bygata.

Beställare: 4SProperties


Commentaires


bottom of page