top of page

Martin & Servera

2016

Stockholm

4.300 m²

En sliten industrifastighet revs för att ge plats åt en ny storcash åt Martin & Servera.  Exploateringen optimerades genom en rationell stålstomme, väl anpassad till tomtens oregelbunda form. Byggnaden har klätts med sandwichelement och en uppglasad inbjudande entré och ett skärmtak av kanalplast.

Beställare: AB Sagax

Söker du en arkitekt i Stockholm för handel eller lager, välkommen att kontakta oss på Eppens Arkitektur. 

bottom of page