top of page

Loviseberg

2009-2011

Stockholm

5000-15000 m²

I en vacker skogsmark nära Hamra gård har vi planerat för ett bageri, chokladfabrik och kafferosteri. Delicato var i behov av en ny bagerifabrik med effektiviserade produktionsvägar, från mjölsilo till färdig chokladboll. Stor vikt lades vid hygienzoner och logistik samt samverkan mellan de olika verksamheterna. Ett flertal tomter studerades, varav tomten i Botkyrka resulterade i ett underlag för ny detaljplan. 

Beställare: AB Sagax och Botkyrka kommun

bottom of page