top of page

Kårhuset KTH

1999

Stockholm

6.600 m²

Kårhuset på KTH i Stockholm var en sliten och förvanskad byggnad som efter en genomgripande restaurering och ombyggnad nu åter framträder med sin forna skärpa.  Kårhuset är en av Sveriges viktigaste modernistiska byggnader från 1930, ursprungligt ritat av Uno Åhren och Sven Markelius, tillbyggt 1952 av Markelius och Bengt Lindroos, samt av Lindroos 1977.  Sedan 1995 har vi ett uppdrag som husarkitekter. Hela byggnaden är sedan 2012 klassad som byggnadsminne, och under 2014 upprättade vi en vårdplan tillsammans med en antikvarie. 

Beställare: Tekniska Högskolans stundentkår

Fotografer:  Åke E:son Lindman, Natasha Jovic.

Söker du en erfaren arkitekt i Stockholm för ombyggnad av kulturhistoriskt känsliga miljöer, välkommen att kontakta oss på Eppens Arkitektur.

bottom of page