top of page

Kårhuset KTH

Café/ Bistro

2010 och 2013 

Stockholm

1.800m² 

Kårhuset är i ständig förändring för att anpassas till nya behov och omflyttningar i huset. 2010 skapades ett helt nytt koncept för kök samtidigt som kårbokhandeln och KTHs IT-support flyttade in i huset. 70-tals delen byggdes om med ett effektivare mindre kök & en bistro i betong och koppar. 2013 aktiverades entré 19 med ett nytt större kafé i direkt anslutning till trapphus och IT-support. Kaféet har utformats med tydlig materialkänsla för att samspela med 50-tals delens karaktär.

Beställare: Tekniska Högskolans stundentkår

Fotograf: Mats Åsman

Söker du en arkitekt i Stockholm för ombyggnad av restaurang eller café, välkommen att kontakta oss på Eppens Arkitektur.

bottom of page