top of page

Arvid Nordquist Kafferosteri och kontor

2020

Järfälla

15 000 

Vi utformar ett nytt kafferosteri med huvudkontor. Det långsmala kontorshuset placeras mot Enköpingsvägen och på motsatt sida av fastigheten, mot  E18, placeras det höga och slutna höglagret samt råkaffesilos. I mitten av den nya bebyggelsen är en stor kubisk volym placerad som reser sig över de omgivande, lägre, fabrikshallarna. Det är rosthallen och utgör navet i den nya kaffefabriken - både funktionellt och bildligt. Runt den är övriga byggnadsdelar och funktioner organiserade.

Beställare: AB Sagax.

Söker du en kunnig arkitekt i Stockholm för nybyggnad av kontors- och industrifastigheter, välkommen att kontakta oss på Eppens Arkitektur. 

bottom of page