top of page

Inclined Labs

2018

Stockholm

Vi har för Inclineds räkning gjort flera förslag på hur konceptet lutande vindtunnlar för friflygning kan utvecklas.

Söker du en problemlösande arkitekt i Stockholm för konceptutveckling av behovsspecifika byggnader, välkommen att kontakta oss på Eppens Arkitektur. 

bottom of page