1/14

Huvudkontor

och yrkesbutiker

Pågående

Vi har fått i uppdrag att utveckla ett nytt huvudkontor för Dahl, Sveriges ledande handelsföretag inom VVS-industrin, och professionella butiker för deras dotterbolag Bevego och Optimera som tillhandahåller material för bygg- och markindustrin. Tomten ligger i Ulvsunda Industriområde, ett område som genomgår en omvandling från industrilokaler till ett affärs- och aktivitetsområde längs Bällstaviken.

Beställare: Sagax, Dahl, In3prenör

Stockholm

20 000 m²