top of page

Huvudkontor

och yrkesbutiker

Pågående

Stockholm

20 000 m²

Vi har fått i uppdrag att utveckla ett nytt huvudkontor för Dahl, Sveriges ledande handelsföretag inom VVS-industrin, och professionella butiker för deras dotterbolag Bevego och Optimera som tillhandahåller material för bygg- och markindustrin. Tomten ligger i Ulvsunda Industriområde, ett område som genomgår en omvandling från industrilokaler till ett affärs- och aktivitetsområde längs Bällstaviken.

Beställare: Sagax, Dahl, In3prenör

Söker du arkitekter i Stockholm för utformning av kontor, handelsbyggnader eller industrianläggningar, välkommen att kontakta oss på Eppens Arkitektur. 

bottom of page