top of page

Humlegården Fastighetsinventeringar 

2016

Stockholm

Arkitekturchefen på Humlegården anlitade oss för att upprätta planer för utveckling och underhåll av deras fastigheter. Det innebar ett intressant arbete med inläsning och analys för att kunna föreslå optimala lösningar specifikt för varje fastighet. Vi har hunnit med 18 fastigheter från skilda epoker, vilket har gett oss en stor kunskap om byggnadernas olika kvalitéer.

bottom of page