top of page

Åndalnes

2010

Stadsplanering

Åndalnes, Norge

Genom att förstärka och väva samman Åndalsnes stora kvaliteter, vattnet, naturen och staden skapar vi en ny stad som profilerar sig som en upplevelsestad av unikt slag. Mellan öst-och västterminalen sträcker sig ett nytt promenadstråk för ett levande bryggliv. En större överdäckning möjliggör ett grönt promenadstråk upp till linbanestationen eller hela vägen upp till Nesaksla om man så vill. Vid den långa, vattennära nordsidan sträcker sig ett nytt bostadsområde.

bottom of page