1/13

Industrivärden

Representationsvåning

2012

Stockholm

300 m²

En förvanskad paradvåning från jugendepoken har ritats om till representationsvåning. Höga krav på kvalité och teknisk komfort skapade förutsättningar för en ombyggnad med ovanligt hög ambitionsnivå, där vi haft rollen som projektledare, arkitekter och inredare. Originalmålningar och tapeter har återskapats och ny ventilation och kyla döljs i golv och väggar. Ett kök av restaurangstandard samspelar med den stora matsalen och salongernas klassiska inredning.

Beställare:  AB Industrivärden

Fotograf: Mats  Åsman