Systemhandlingar för Arvid Nordquist

Arbetet med Arvid Nordquists nya kafferosteri med nytt huvudkontor och restaurang fortlöper med framtagande av systemhandlingar.

Läs gärna mer om projektet här.