1/9

Villa Blomvassen

Huset är ifrån 1910 det har renoverats och byggts till kraftigt under årens lopp. 

En ny utbyggnad har gjorts som förlängning av nocken. Huset har fått en ny vitt slätputs. Taket har lagts om till plåttak.  Stuckatur och gamla kakelugnar har tagits till vara och bevarats. 

2012

Hässelby