1/2

Inclined Labs

2018

Stockholm

Vi har för Inclineds räkning gjort flera förslag på hur konceptet lutande vindtunnlar för friflygning kan utvecklas.