1/5

Kv Örnäs

2018

Upplands-Bro

Tillsammans med med vår beställare GSCC har vi arbetat med att ta fram en rationell modulbaserad typhall.